Vòng lặp Do While trong JAVA

Vòng lặp Do While trong Java được sử dụng để lặp lại một phần của chương trình. Nếu số lần lặp không cố định mà bạn phải thực hiện vòng lặp ít nhất một lần, thì nên sử dụng vòng lặp do while.

Vòng lặp do while được thực thi ít nhất một lần vì điều kiện kiểm tra được đặt ở sau thân vòng lặp.

Vòng lặp Do While trong JAVA
Vòng lặp Do While trong JAVA

Cú pháp vòng lặp do while trong Java

do{ 
//code to be executed 
}while(condition); 

Ví dụ thực tế về vòng lặp do while trong Java

Ví dụ 1: Vòng lặp do while thông thường

public class DoWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=1; 
  do{ 
    System.out.println(i); 
  i++; 
  }while(i<=10); 
 } 
} 

Kết quả:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nếu chương trình kiểm tra điều kiện bị sai:

public class DoWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=11; 
  do{ 
    System.out.println(i); 
  i++; 
  }while(i<=10); 
 } 
} 

Kết quả:

11

Ví dụ 2: Vòng lặp do while vĩnh cửu

Cũng giống như vòng lặp while mà bạn vừa học ở bài trước. Nếu bạn truyền điều kiện kiểm tra luôn đúng thì vòng lặp do while sẽ lặp lại vĩnh viễn.

public class DoWhileExample2 { 
public static void main(String[] args) { 
  do{ 
    System.out.println("infinitive do while loop"); 
  }while(true); 
 } 
} 

Kết quả:

infinitive do while loop
infinitive do while loop
infinitive do while loop
ctrl+c

Hoặc

public class DoWhileExample { 
public static void main(String[] args) { 
  int i=11; 
  do{ 
    System.out.println(i); 
  i++; 
  }while(i>=10); 
 } 
} 

Kết quả:

11
12
13
14
15
ctrl + c

Note: Sử dụng ctrl + c để thoát chương trình trong command line

Lời kết

Vòng lặp do while trong Java được thiết kế để sử dụng khi cần phải thực hiện công việc nào đó ít nhất một lần, bất kể điều kiện kiểm tra đúng hay sai.

Hãy sử dụng đúng vòng lặp cho đúng hành động để chương trình Java trở nên tối ưu hơn bạn nhé!

Bài viết gần đây

Hướng dẫn tải và Cài đặt Java cho Windows 10 (Chi tiết)

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách tải và cài đặt Java cho Windows 10 để học lập trình Java.

Tìm hiểu về instanceof trong JAVA

Một vài ví dụ đơn giản để bạn hiểu hơn về toán tử instanceof trong Java. Cũng như cách sử dụng instanceof trong thực tế như thế nào.

Static Binding và Dynamic Binding trong Java

Bạn đang tìm hiểu về Binding trong Java? Về cơ bản, việc kết nối một cuộc gọi phương thức...

Tìm hiểu về Đa hình trong JAVA

Đa hình (Polymorphism) trong Java là một khái niệm để chỉ những hành động có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau.

Từ khóa FINAL trong JAVA

Từ khóa final có thể được áp dụng với các biến, một biến final không có giá trị, nó được gọi là biến final trống hoặc biến cuối cùng chưa được khởi tạo.

Khối Khởi tạo thể hiện trong JAVA

Khối khởi tạo thể hiện được sử dụng để khởi tạo các biến thể hiện. Nó chạy mỗi lần khi đối tượng của lớp được tạo.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here