Viết chương trình Hello World bằng Eclipse

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách tạo ứng dụng Hello World bằng IDE Eclipse. 

Tạo dự án

Để tạo dự án của chúng tôi, chọn Tệp >> Mới >> Dự án Java từ menu. Nếu bạn có thể tìm thấy Java, hãy tìm kiếm các dự án Java Java.

Chọn Dự án Java từ cửa sổ tiếp theo và nhấp vào Tiếp theo. Cung cấp một tên dự án như dưới đây.

Học lập trình Java chuyên nghiệp tại NIIT – ICT Hà Nội

Nhấp vào Kết thúc. Eclipse sẽ yêu cầu bạn thay đổi phối cảnh thành Phối cảnh Java.

Bấm Có. Như bạn có thể thấy một dự án Java mới sẽ xuất hiện trong khung nhìn Gói Explorer trong Phối cảnh Java.

Tạo một gói

Bây giờ chúng tôi sẽ tạo một gói cho dự án Java của chúng tôi.

Các gói được sử dụng để tránh xung đột đặt tên, để kiểm soát truy cập (Công cụ sửa đổi truy cập) và để nhóm các loại liên quan.

Bây giờ chúng tôi sẽ tạo một gói cho dự án Java của chúng tôi.

Các gói được sử dụng để tránh xung đột đặt tên, để kiểm soát truy cập (Công cụ sửa đổi truy cập) và để nhóm các loại liên quan.

Nhập tên gói trong hộp thoại và bấm Kết thúc.

Các bước để tạo lớp Java

Khi gói của bạn được tạo, chúng ta có thể tạo lớp Java bên trong gói. Nhấp chuột phải vào gói trong đó Lớp Java sẽ được tạo và chọn Mới >> Lớp.

Cung cấp tên Class trong hộp thoại và nhấp vào Kết thúc. Các tùy chọn khác có sẵn để lựa chọn. Chọn Tùy chọn khác để tạo Phương thức chính của bạn.

Một khi Class đã tạo cấu trúc của dự án sẽ như dưới đây.

Biên dịch và chạy ứng dụng Java

Sau khi tạo ứng dụng Java, bước tiếp theo sẽ là biên dịch và chạy mã.

Biên dịch mã

Để biên dịch mã, sử dụng phím tắt bàn phím CTRL + BÊ. Nó sẽ xây dựng các ứng dụng Java.

Nếu bạn muốn xây dựng một ứng dụng, hãy nhấp vào ứng dụng đó và chọn Project >> Build Project từ menu.

Chạy mã

Để chạy mã, bạn có thể sử dụng phím tắt bàn phím ALT ALT + SHIFT + X. và J.

Hoặc bạn có thể nhấp vào tệp và chọn Chạy >> Chạy dưới dạng >> Ứng dụng Java từ Menu.

Khi bạn nhấp vào Chạy ứng dụng Hello World sẽ được thực thi và đầu ra của bạn sẽ được hiển thị trong giao diện điều khiển.

Bây giờ chúng ta đã học cách tạo ứng dụng Hello World trong Eclipse.

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về một số tính năng khác do Eclipse cung cấp, giúp mã hóa dễ dàng hơn.

Bài viết gần đây

Tìm hiểu chi tiết bên trong JVM

JVM (Java Virtual Machine) là một máy ảo. Nó cung cấp môi trường runtime, nơi mà mã Java bytecode sẽ được thực thi.

Sự Khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

Trước khi thực sự đặt tay gõ các dòng code Java, cài đặt Java thì chúng ta phải hiểu sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM.

Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java

Nếu bạn tạo dự án Java bên ngoài thư mục JDK / bin, thì cần phải thiết lập đường dẫn của JDK. Đây là 2 cách cài đặt đường dẫn path trong Java.

Cách hoạt động của Chương trình Java: Hello Java

Tìm hiểu những gì xảy ra trong khi biên dịch và chạy chương trình java. Hơn nữa, chúng ta sẽ làm rõ một số câu hỏi ở chương trình Hello Java của chúng ta.

Viết Chương trình Java đầu tiên: Hello Java

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách viết chương trình đơn giản đầu tiên với ngôn ngữ lập trình Java. Qua bài này bạn sẽ biết cách viết Java, Compile và chạy một chương trình Java bất kỳ

So sánh JAVA vs C++

Hôm nay trong bài viết này mình sẽ so sánh Java vs C++. Còn nếu bạn muốn đọc thêm về so sánh Java vs PHP hay Java với C# thì xem thêm tại đây:

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here