Ngôn ngữ biểu thức (EL) trong JSP

Các ngôn ngữ biểu thức (EL) đơn giản hoá khả năng tiếp cận các dữ liệu được lưu trữ trong các thành phần Java Bean, và các đối tượng khác như yêu cầu, phiên, ứng dụng, vv

lap-trinh-java-jsp
Expression Language (EL) in JSP

Có nhiều đối tượng ngầm, toán tử và từ dự trữ trong EL.

Đây là tính năng mới được thêm vào trong phiên bản công nghệ 2.0.

Cú pháp cho ngôn ngữ biểu thức (EL)

 1. $ {biểu thức}  

Các đối tượng tiềm ẩn trong ngôn ngữ biểu hiện (EL)

Có nhiều đối tượng ngầm trong Ngôn ngữ biểu hiện. Chúng là như sau:

Đối tượng tiềm ẩnSử dụng
trangScopenó ánh xạ tên thuộc tính đã cho với giá trị được đặt trong phạm vi trang
requestScopenó ánh xạ tên thuộc tính đã cho với giá trị được đặt trong phạm vi yêu cầu
sessionScopenó ánh xạ tên thuộc tính đã cho với giá trị được đặt trong phạm vi phiên
ứng dụngScopenó ánh xạ tên thuộc tính đã cho với giá trị được đặt trong phạm vi ứng dụng
thông sốnó ánh xạ tham số yêu cầu đến giá trị đơn
paramValuesnó ánh xạ tham số yêu cầu đến một mảng các giá trị
tiêu đềnó ánh xạ tên tiêu đề yêu cầu đến một giá trị
tiêu đềnó ánh xạ tên tiêu đề yêu cầu đến một mảng các giá trị
bánh quynó ánh xạ tên cookie đã cho vào giá trị cookie
initParamnó ánh xạ tham số khởi tạo
trang Nội dungnó cung cấp quyền truy cập vào nhiều đối tượng yêu cầu, phiên, v.v.

Ví dụ thông số EL

Trong ví dụ này, chúng tôi đã tạo hai tệp index.jsp và process.jsp. Tệp index.jsp nhận đầu vào từ người dùng và gửi yêu cầu đến process.jsp, lần lượt in tên của người dùng bằng EL.

index.jsp

 1. <form action = “process.jsp” >  
 2. Nhập tên: <input type = “text”  name = “name”  /> <br/> <br/>  
 3. <kiểu đầu vào = “gửi”  giá trị = “đi” />  
 4. </ mẫu>  

process.jsp

 1. Chào mừng, $ {param.name}  

Ví dụ phiên EL

Trong ví dụ này, chúng tôi in dữ liệu được lưu trữ trong phạm vi phiên bằng EL. Với mục đích này, chúng tôi đã sử dụng đối tượng sessionScope.

index.jsp

 1. <h3> chào mừng bạn đến trang chỉ mục </ h3>  
 2. <%  
 3. session.setAttribution ( “người dùng” , “sonoo” );  
 4. %>  
 5.   
 6. <a href= “Process.jsp”> truy cập </a>  

process.jsp

 1. Giá trị là $ {sessionScope.user}  

Ví dụ cookie EL

index.jsp

 1. <h1> JSP đầu tiên </ h1>  
 2. <%  
 3. Cookie ck =  Cookie mới ( “tên” , “abhishek” );  
 4. đáp ứng.addCookie (ck);  
 5. %>  
 6. <a href= “Process.jsp”> nhấp </a>  

process.jsp

 1. Xin chào, $ {cookie.name.value}  

Ưu tiên của các nhà khai thác trong EL

Có nhiều toán tử đã được cung cấp trong Ngôn ngữ biểu thức. Ưu tiên của họ như sau:

[].
()
– (unary) không! trống
* / div% mod
+ – (nhị phân)
<< = >> = lt le gt ge
==! = eq ne
&& và
| | hoặc là
?

Dự trữ từ trong EL

Có nhiều từ dự trữ trong Ngôn ngữ biểu hiện. Chúng là như sau:

ltlegtđịa lý
phương trìnhkhôngthậtsai
hoặc làkhông phảiví dụ
divmodtrốngvô giá trị

>> Học lập trình Java tại học viên đào tạo lập trình viên quốc tế NIIT – ICT Hà Nội <<

Bài viết gần đây

Tìm hiểu chi tiết bên trong JVM

JVM (Java Virtual Machine) là một máy ảo. Nó cung cấp môi trường runtime, nơi mà mã Java bytecode sẽ được thực thi.

Sự Khác nhau giữa JDK, JRE và JVM

Trước khi thực sự đặt tay gõ các dòng code Java, cài đặt Java thì chúng ta phải hiểu sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM.

Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java

Nếu bạn tạo dự án Java bên ngoài thư mục JDK / bin, thì cần phải thiết lập đường dẫn của JDK. Đây là 2 cách cài đặt đường dẫn path trong Java.

Cách hoạt động của Chương trình Java: Hello Java

Tìm hiểu những gì xảy ra trong khi biên dịch và chạy chương trình java. Hơn nữa, chúng ta sẽ làm rõ một số câu hỏi ở chương trình Hello Java của chúng ta.

Viết Chương trình Java đầu tiên: Hello Java

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách viết chương trình đơn giản đầu tiên với ngôn ngữ lập trình Java. Qua bài này bạn sẽ biết cách viết Java, Compile và chạy một chương trình Java bất kỳ

So sánh JAVA vs C++

Hôm nay trong bài viết này mình sẽ so sánh Java vs C++. Còn nếu bạn muốn đọc thêm về so sánh Java vs PHP hay Java với C# thì xem thêm tại đây:

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here