Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java

Đường dẫn (PATH) được yêu cầu phải được cài đặt để sử dụng các công cụ như javac, java, v.v.

Nếu bạn đang lưu tệp mã nguồn Java bên trong thư mục JDK / bin, đường dẫn không bắt buộc phải được đặt vì tất cả các công cụ sẽ có sẵn trong thư mục hiện tại.

Tuy nhiên, nếu bạn tạo dự án Java bên ngoài thư mục JDK / bin, thì cần phải cài đặt đường dẫn của path của JDK trong Java

Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java
Hướng dẫn Cài đặt đường dẫn PATH trong Java

Có 2 cách để cài đặt PATH trong Java:

 • Cài đặt tạm thời
 • Cài đặt vĩnh viễn

1. Hướng dẫn cài đặt đường dẫn PATH tạm thời trong Java

Để đặt đường dẫn tạm thời của JDK, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Mở Command prompt (Window + cmd)
 • Sao chép đường dẫn của thư mục JDK / bin
 • Viết trong Command prompt: set path=copy_path

Ví dụ: set path=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin

2. Hướng dẫn cài đặt đường dẫn PATH vĩnh viễn trong Window để chạy các file java bên ngoài thư mục JDK/bin

Để thiết lập đường dẫn PATH vĩnh viễn của JDK, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: MyComputer > properties
 • Bước 2: Advanced system setttings

 • Bước 3: Tab Advanced
 • Bước 4: Chọn Environment Variables
 • Bước 5: Chọn New

Bước 6: Điền thông tin đường dẫn

 • Varable name: PATH
 • Variable value: Đây là đường dẫn đến thư mục bin trong thư mục cài đặt JDK. Thông thường sẽ có dạng như sau: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2\bin

Lưu ý: jdk-11.0.2 là tên thư mục jdk cũng là tên phiên bản jdk. Tùy theo bạn cài phiên bản nào mà nó có tên tương ứng.

Tiếp đến. Nếu chưa chắc chắn. Bạn có thể cài đặt đường dẫn PATH trực tiếp trong hệ thống thay vì chỉ cài đặt theo User như trên.

Bước 7: Chọn khung System variables > New


Bước 8: Điền thông tin đường dẫn

 • Varable name: JAVA_HOME
 • Variable value: Đây là đường dẫn đến thư mục cài đặt JDK. Thông thường sẽ có dạng như sau: C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2
Cài đặt đường dẫn Java trực tiếp trong hệ thống

Bước 10: Khung làm việc System variables . Chọn Path > Edit

Bước 11: Chọn New > Tạo biến %JAVA_HOME%\bin;

Bước 11: Đẩy lên trên đầu > Chọn OK

Trên đây là hướng dẫn cài đặt đường dẫn Path trong Java.

Chi tiết hơn về hướng dẫn cài đặt JDKCài đặt đường dẫn Path / Biến môi trường trong Java trên Windows mời bạn đọc trong bài: Cài đặt Java JDK cho Windows

Bài viết gần đây

Cấu trúc điều khiển IF … ELSE trong JAVA

Trước khi ra một quyết định nào đó, chúng ta sẽ cần phải kiểm tra các điều kiện cụ thể. Ở đây,...

48 Từ khóa trong JAVA

Từ khóa trong Java (Java Keyword) còn được gọi là từ được dành riêng. Từ khóa là những từ cụ thể đóng vai trò là chìa khóa của lập trình.

Các Toán tử Trong JAVA

Toán tử trong JAVA là một biểu tượng được sử dụng để thực hiện các hoạt động cụ thể. Ví dụ: +, -, *, /. Chúng ta sẽ tìm hiểu về 8 loại toán tử trong Java trong bài viết này.

Hệ thống Unicode là gì?

Hệ thống Unicode là một tiêu chuẩn mã hóa ký tự quốc tế phổ quát, có khả năng đại diện cho hầu hết các ngôn ngữ viết trên thế giới.

Các kiểu Dữ liệu trong JAVA

Các kiểu dữ liệu xác định các kích thước và giá trị khác nhau có thể được lưu trữ trong biến. 8 Kiểu dữ liệu nguyên thủy trong JAVA

Tìm hiểu về Biến trong JAVA

Biến là một khái niệm chung chắc chắn bạn đã biết khi học toán từ nhỏ. Biến trong lập trình, cụ thể là biến trong lập trình Java cũng tương tự nhưng có một số khác biệt.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here