Cách hoạt động của Chương trình Java: Hello Java

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về cách viết chương trình Java đầu tiên Hello Java, cách biên dịch và chạy chương trình Java đầu tiên.

Ở bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu những gì xảy ra trong khi biên dịchchạy chương trình java. Hơn nữa, chúng ta sẽ làm rõ một số câu hỏi ở chương trình Hello Java của chúng ta.

Điều gì xảy ra khi biên dịch (Compile)?

Bởi vì mã Java chạy qua máy ảo JVM nên tại thời điểm biên dịch, tệp java được biên dịch bởi Trình biên dịch Java (Java Compiler) (Mã Java không tương tác với hệ điều hành) và chuyển đổi mã java thành bytecode.

Quá trình biên dịch file Java

Quá trình biên dịch file Java

Sau đó hệ điều hành mới đọc bytecode và thực thi chương trình.

Điều gì xảy ra trong thời gian thực thi (Runtime)?

Trong thời gian thực thi, phải trải qua các bước sau để có thể thực thi một chương trình Java:

Quá trình thực thi Java (Java Runtime)
Quá trình thực thi Java (Java Runtime)
  • Class File
  • Classloader: Là hệ thống con của JVM được sử dụng để tải các tệp lớp
  • Bytecode Verified: Kiểm tra các đoạn mã để tìm mã bất hợp pháp có thể vi phạm quyền truy cập vào các đối tượng.
  • Interpreter: Đọc bytecode stream sau đó thực hiện các hướng dẫn.
  • Runtime
  • Hardware

Trong bài hướng dẫn trước có một số điểm mình hướng dẫn bạn làm nhưng chắc chắn bạn có một số thắc mắc, ví dụ:

Có thể lưu một tệp nguồn java bằng tên khác ngoài tên lớp không?

Câu trả lời là CÓ, nếu class đó không được public. Nó được giải thích trong hình dưới đây

Có thể đặt tên File java khác tên Class không
Có thể đặt tên File java khác tên Class không?
  • Khi biên dịch: javac Hard.java
  • Khi thực thi: java Simple

Có thể có nhiều Class trong một file mã nguồn Java không?

Có giống như hình minh họa dưới đây:

Có thể có nhiều Class trong mã nguồn Java không?

Lời kết

Như vậy là qua bài hướng dẫn này bạn đã hiểu hơn về cách hoạt động của chương trình Java và một số thắc mắc về tên file java, số lượng class trong 1 file java.

Hi vọng bài viết giúp bạn có thêm chút kiến thức để đỡ bỡ ngỡ khi bước tiếp vào các bài hướng dẫn tiếp theo.

Bài viết gần đây

Tìm hiểu về và tự học React

React là một thư viện JavaScript để xây dựng giao diện người dùng đã làm điên đảo giới phát triển web. React được biết...

4 Loại Access Modifiers trong JAVA

Access Modifiers trong Java chỉ định khả năng / cấp độ truy cập hoặc phạm vi của một field, method, constructor hoặc class. Có 4 loại: private, default, protected, public

Package trong JAVA

Package trong Java có thể được phân loại theo hai dạng, built-in package (có sẵn) và user-defined package (gói do người dùng định nghĩa)

Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface

Cả Abstract class và Interface đều được sử dụng để đạt được sự trừu tượng nơi chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả Abstract class và Interface đều không thể được khởi tạo.

Abstract class trong JAVA

Trừu tượng là một quá trình ẩn các chi tiết triển khai và chỉ hiển thị chức năng cho người dùng. Cùng mình học cách sử dụng Abstract class trong Java

Interface trong JAVA

Interface trong Java là một cơ chế để đạt được sự trừu tượng. Có thể chỉ có các phương thức trừu tượng trong Interface, không có phần thân phương thức